I felten med DFE

Vi har interviewet Bo Simonsen fra Skovdyrkerne Vestjylland omkring hvordan han anvender sine skovbrugsfaglige og personlige kompetencer i international sammenhæng når han er i felten med Danish Forestry Extension. Det er der kommet en fin artikel ud af, bragt i Skov & Land nr. 9 november.

Initierer fildownload